Avopalvelut

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan yli 10-vuotiaan lapsen kanssa tehtävää määräaikaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista yksilöohjausta. Ammatillinen tukihenkilötyö on muutokseen pyrkivää, tukea antavaa, kontrolloivaa, ohjauksellista ja ammatillista ohjaustyötä lapsen kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja tukea lasta kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueilla. Konkreettinen toiminta vaihtelee määriteltyjen tavoitteiden ja tuettavan tarpeiden mukaan. Palvelua toteutetaan yhteistyössä lapsen, vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. 

Ammatillisella tukihenkilötyöllä voidaan mm. 

  • Tarjota yksilöllistä tavoitteellista työskentelyä lapsen toimintakyvyn tukemiseksi, arjessa selviytymisen taitojen vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 
  • Tukea lasta hänen omassa toimintaympäristössään, tarjota oman toiminnan ohjausta, rakentavia toimintamalleja ja vahvistaa lapsen itsetuntoa esimerkiksi auttamalla pulmien käsittelyssä ja tarjoamalla mahdollisuuden myönteisten asioiden kokemiseen.

Tuotamme palvelua seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo

Lisätiedot ja paikkatiedustelut

Jussi Vehniäinen