ARVOMME

Arvot ovat kaiken toimintamme perusta. Ne toimivat kompassinamme päivittäisessä arjessa sekä pidemmän aikavälin suunnittelussa ja kehittämisessä. Arvoistamme vastuullisuudesta, positiivisuudesta ja päämäärätietoisuudesta ponnistaa myös lastenkotiemme ja avopalveluidemme koululähtöisyys.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa meille ensisijaisesti kolmea asiaa: vastuullisuutta suhteessa muihin, vastuullisuutta omassa toiminnassa sekä vastuullisuutta uudistua ja kyetä vastaamaan muuttuvan maailman muuttuviin tarpeisiin. Huomioimme lasten ja nuorten, työntekijöiden sekä yhteiskunnan tarpeet ja yrityksen toimintaedellytykset, kunnioitamme luontoa ja huomioimme ekologisuuden. Toimimme lasten oikeuksia kunnioittaen, lakien, asetusten ja työehtosopimusten mukaisesti, mutta huolehdimme myös toiminnan uudistumisesta toimintaympäristön muuttuessa. Olemme suomalainen yritys, joka maksaa veronsa ja muut velvoitteensa Suomeen.

Työyhteisömme hyvinvointi on keskeinen osa vastuullisuutta. Työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvointi takaa myös lasten ja nuorten sekä toiminnan hyvinvoinnin. Uskomme oikeudenmukaisuuteen ja kannustamme epäkohtiin puuttumiseen aina kun sellaisia havaitaan. Työskentelemme yhtenä tiiminä kohti yhteistä tavoitettamme auttaa lapsia ja nuoria suorittamaan opintonsa loppuun, työllistymään ja löytämään unelman. ”Ei kuulu mulle” ei kuulu sanavarastoomme. 

Positiivisuus

Positiivisuus näkyy tavassamme kohdata toisemme ja suhtautua työhömme, ja siinä väistämättä eteen tuleviin haastaviin tilanteisiin. Hymy, iloinen katse ja kannustavat sanat luovat yhteisöömme ilmapiirin, jossa on hyvä olla. Teemme asioita tosissaan ja ammattimaisesti, mutta niin, että tekemisestä voi iloita. Juhlimme onnistumisia, pieniäkin (ja erityisesti juuri niitä!), ja muistamme antaa positiivista palautetta itsellemme sekä muille. Positiivinen asenteemme kannattelee meitä myös haasteiden edessä. 

Meille positiivisuus on ennen kaikkea tietoinen valinta nähdä mahdollisuuksia ja löytää onnistumisia silloinkin, kun se tuntuu vaikealta. Supervoimamme on löytää lapsista, nuorista ja heidän perheistään ne vahvuudet, joilla tukea ja rakentaa toimivampaa arkea.

Päämäärätietoisuus

Työmme tärkein tavoite on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti varmistamalla, että jokainen lapsi ja nuori suorittaa opintonsa loppuun, työllistyy ja löytää unelman.

Päämäärätietoisuus näkyy tavassamme toimia lasten ja nuorten, yhteiskunnan, kuntien ja kaupunkien kanssa sekä tehdä yritystoimintaa. Haluamme tuottaa palvelua, joka on joustavaa, ja joka mahdollistaa lapsille ja nuorille heidän tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja oikein mitoitettuna. Pyrimme rakentamaan palvelun, joka skaalautuu joustavasti avopalveluista laitoshuoltoon ja päinvastoin, ja jossa onnistumisvaste on selkeästi mitattavaa. Tavoitteenamme on tulla alan halutuimmaksi työnantajaksi ja palveluntuottajaksi. 

Arvot ovat kaiken toimintamme perusta.