AVOPALVELUT

Tuotamme nykyaikaisia, laadukkaita ja vaikuttavia avopalveluita tukea ja apua tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille. Go Strong avopalvelut käsittää sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka auttavat perhettä, kun heidän omat voimavaransa eivät yksin riitä.

Avopalvelut

Ongelmien ennaltaehkäisy ja viimeisen päälle suunniteltu yhteen nivoutuva palveluvalikko ovat yrityksemme selkäranka. Lähestymme asiakasperheitämme voimavarakeskeisesti ja dialogisuuden kautta. Etsimme perheen sisäiset voimavarat, kuuntelemme arjen huolia ja autamme kriisitilanteissa. 

Työmme laadun peruspilarina on avoimuus lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Yksi keskeisiä tavoitteitamme on luoda turvallinen ja luottamuksellinen suhde perheisiin. Perheen osallisuutta vahvistetaan dialogisuudella ja moniammatillisella työskentelyllä. Toiminnallisen ja suunnitellun ohjelman myötä koko perheellä on mahdollisuus positiivisiin oivalluksiin ja todelliseen muutokseen.

Yhteennivoutuva palveluvalikko

Palveluvalikoimamme on suunniteltu niin, että pystymme hyvinkin nopealla aikataululla reagoimaan ja tarjoamaan kohdennettuja palveluita oikea-aikaisesti niitä tarvitseville asiakkaille. Asiakas voi olla useamman palvelun piirissä tarpeen mukaan, mikä on yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa sovittavissa. Ajatuksena on tarjota asiakkaan tilanteeseen parhaat mahdolliset eväät, jotta muutos- tai tukityö olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Dialogisuus

Dialogisuus on vahva osa meidän avopalveluitamme. Dialogisuudella tarkoitamme avointa ja suoraa keskustelua asiakkaidemme kanssa, jossa tavoitellaan yhteistä ymmärrystä. Kuuntelemme lasta, nuorta ja perhettä, jotta yhdessä voimme löytää parhaat ja luovimmat ratkaisut perheen tueksi. Jos asiakkaan tilanteeseen löydetään heti alussa luova ratkaisu yhdessä asiakkaan kanssa, todennäköisyys säästää myöhemmissä palveluissa on huomattava.

Moniammatillinen tiimi

Moniammatillinen tiimimme mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden erilaisten tarpeiden tukemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitämme ja laajennamme tiimimme osaamista jatkuvasti. Tällä hetkellä tiimiimme kuuluu mm.

Avohuollon palveluihimme kuuluu perhetyö ja tehostettu perhetyö, lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävät tuki, tukijaksot, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä jälkihuolto. Alla olevien painikkeiden kautta pääset palvelukohtaisille sivuille, joissa on kuvattu yksityiskohtaisemmin palveluiden tarkoitusta ja niiden tuottamista.

Pidämme huolen, että lapsen koulunkäyntiä tukevat arjen palat kasvavat ja lapsi pysyy mukana koulutyössä. Palojen kasvaessa lapsi voi saavuttaa tavoitteensa ja haaveensa. Koulunkäynti on yksi parhaista hyvinvoinnin mittareista.