Avopalvelut

JÄLKIHUOLTO

Jälkihuolto

Palvelu on suunnattu 16–24-vuotiaille lastensuojelun avohuollossa sekä jälkihuollossa, nuorten aikuissosiaalityössä tai kotoutumisen edistämisen sosiaalityössä asiakkaana oleville, erityistä tukea tarvitseville itsenäistyville nuorille. 

Go Strong valmentaa nuorta itsenäiseen elämään, asumiseen ja elämänhallintaan sekä yhteiskunnassa toimimiseen. Go Strong vastaa nuorelle tarjottavasta henkilökohtaisesta käytännön opastuksesta ja ohjauksesta, neuvonnasta, palveluohjauksesta sekä psykososiaalisesta tuesta liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymiseen tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin. 

Työskentely perustuu nuoren tarpeista lähtevään tukeen ja lähtökohtana on aina sosiaalityöntekijän tekemä arvio palvelutarpeesta. Nuoren asiakassuunnitelmaan kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tämän pohjalta tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma Go Strongin, nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Go Strong noudattaa asiakassuunnitelmaa ja raportoi työskentelystä nuoren sosiaalityöntekijälle säännöllisesti. Nuorelle osoitetaan oma työntekijä, joka vastaa työskentelyn käytännön toteutuksesta.

Tuotamme palvelua seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo

Lisätiedot ja paikkatiedustelut

Outi Mäkipää