Avopalvelut

LAPSEN JA NUOREN LÄHIYMPÄRISTÖÖN VIETÄVÄ TUKI

Lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä tuki

Lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä tuki on tarkoitettu lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain asiakkaana oleville lapsille, nuorille ja perheille. Ammattilaisemme huolehtii nuoren koulunkäynnistä, elämänohjauksesta ja arjen koordinoinnista. Työskentelyjakson aikana tuemme lasten ja heidän perheidensä arkirytmiä ja keräämme jatkuvasti tietoa suoriutumisesta ja onnistumisesta.

Lapsen koulunkäynti voi olla haasteellista monesta syystä. Taustalla voi olla tunne-elämän häiriöitä, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita, sosiaalisia ongelmia, tuen puuttumista tai kasvuympäristöön sisältyviä riskitekijöitä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa 7–17-vuotiaan lapsen sosiaalisia ja tunne-elämän taitoja sekä vähentää lapsen koulunkäynnin esteitä.

Tyypillisiä tilanteita ovat:

  • haasteet arjen sujuvuuden kanssa
  • haasteet koulunkäynnin tai koulussa suoriutumisen kanssa tai syrjäytymisvaara
  • haasteet vuorovaikutus- ja elämänhallintataidoissa
  • turvallisuuden tunteen vahvistaminen masennusoireista ja pelkotiloista kärsiville nuorille
  • huoli lapsen hyvinvoinnista

Varmistamme, että jokainen suorittaa koulunsa loppuun, työllistyy ja löytää oman unelman. Keskeinen nuoren tulevaisuuteen vaikuttava asia on, että koulunkäynti onnistuu ja nuori saa päättötodistuksen peruskoulusta. Palvelumme avulla varmistetaan nuoren koulun sujuvuus, kun nuori ja hänen perheensä ei siihen pysty. Palvelu perustuu rutiinien vahvistamiseen, yhteistyöhön, henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen sekä sopivaan suhteeseen luottamusta ja kontrollia. Jos lapsi tai nuori ei kykene käymään koulussa tai perheolojen takia sopeudu normaaliin koulujärjestelmään, häntä tuetaan koulutyössä Go Strong – Home Base tiloissa koulupäivän aikana.

Palvelumme koostuu kahdesta palvelutasosta. Palvelun täsmällinen sisältö räätälöidään yhdessä tilaajan ja perheen kanssa turvaamaan lapsen koulunkäyntiä:

  • Kevyt tuki sisältää 1-2 tapaamista viikossa
  • Vahvempi tuki sisältää 3-5 tapaamista viikossa

Tuen tilaajana voi olla sosiaalihuollon, lastensuojelun tai opetustoimen edustaja tai eri viranomaistahot yhdessä. Palvelu voi myös olla osana muita palveluita. Palvelua tuotetaan moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja sekä sosiaalityöntekijä.

Tuotamme palvelua seuraavilla paikkakunnilla: Vantaa, Espoo, Helsinki

Lisätiedot ja paikkatiedustelut

Jussi Vehniäinen