SIJAISHUOLTO

Go Strong tuottaa nykyaikaisia matalan kynnyksen lastensuojelupalveluita. Palvelumalli on systeeminen sekä asiakaslähtöinen. Koko perheen tilanne kartoitetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmat tehdään yhdessä lapsen ja perheen kanssa vastaamaan tärkeimpien tavoitteiden saavuttamista.

Tehokasta ja suunnitelmallista lastensuojelu- ja perhetyötä

Go Strong tuottaa nykyaikaisia matalan kynnyksen lastensuojelupalveluita. Palvelumalli on systeeminen sekä asiakaslähtöinen. Koko perheen tilanne kartoitetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmat tehdään yhdessä lapsen ja perheen kanssa vastaamaan tärkeimpien tavoitteiden saavuttamista.

Työmme laadun peruspilarina on avoimuus lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Yksi keskeisiä tavoitteitamme on luoda turvallinen ja luottamuksellinen suhde perheisiin. Perheen osallisuutta vahvistetaan dialogisuudella ja moniammatillisella työskentelyllä. Toiminnallisen ja suunnitellun ohjelman myötä koko perheellä on mahdollisuus positiivisiin oivalluksiin ja todelliseen muutokseen.

 

Monipuolista tukea yksilöllisiin tarpeisiin

Go Strong lastenkodit tarjoaa nuorille hyvät edellytykset peruskoulutukseen ja ammatilliseen tutkintoon sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Lastenkotitoimintaamme täydentävät erityisopetus, perheterapia sekä psykologipalvelut. Lisäksi tarjoamme monipuolisia avopalveluita, joilla voidaan tukea koko perheen arjen sujuvuutta. Palvelukokonaisuudet rakennetaan aina yksilöllisesti, ja henkilöstömme arvioi lapsen tilannetta jatkuvasti.

Ympäristö ja toiminnallisuus ovat tärkeä osa lapsiryhmän kokoamista. Sijoituksen tavoitteet, kuten perhetyö, vaikuttavat siihen, minkälaisen etäisyyden päähän kodista lapsi sijoitetaan. Yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa lapselle etsitään paikka, joka pystyy tukemaan häntä parhaiten.

Go Strong lastenkodeissa on kahdentasoisia osastoja. Eritystasoksi kutsutulla osastolla asuu lapsi, joka tarvitsee ympärilleen enemmän aikuisia ja ammattilaisia, sekä ohjausta arjen taidoissa. Perustason osasto tarjoaa paikan lapselle, joka hallitsee arjen taitoja itsenäisesti ja osaa tehdä arjen sopimuksia pääosin yhteistyössä lasten sekä aikuisten kanssa.

Moniammatillinen tiimi

Go Strong lastenkodeissa eletään turvallista arkea, jota rytmittävät rutiinit, koulunkäynti, harrastukset ja toiminnalliset aktiviteetit. Moniammatillinen tiimimme mahdollistaa lasten ja nuorten erilaisten tarpeiden tukemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitämme ja laajennamme tiimimme osaamista jatkuvasti. Tällä hetkellä tiimiimme kuuluu mm.

Siikajärven lastenkoti

Espoon Siikajärven lastenkoti sijaitsee rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä Nuuksion kupeessa. Siikajärven lastenkoti on sopivan kaukana mutta kuitenkin lähellä. Arki rakentuu ympäröivän metsän ja järven vuoksi vahvasti toiminnallisuuteen. Jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku.

Lisätiedot ja paikkatiedustelut:

Neea Moilanen, johtaja, Siikajärven lastenkoti

neea.moilanen@gostrong.fi tai 041 4455 886

Jänismetsän lastenkoti

Jänismetsän lastenkoti sijaitsee Espoossa hyvien kulkuyhteyksien päässä paikallisista kouluista ja harrastusmahdollisuuksista. Vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen työote näkyy ja tuntuu Jänismetsän arjessa. Jänismetsän kasvatusperiaatteet pohjautuvat sosiaalipedagogiikkaan, systeemiseen ja perheterapeuttiseen ajatteluun.

Lisätiedot ja paikkatiedustelut:

Katja Örn, johtaja, Jänismetsän lastenkoti

katja.orn@gostrong.fi tai 041 319 7745

Inhimillisyys, kiirettömyys ja koululähtöisyys ovat lastenkotiemme arjen kulmakivet. Positiivinen elämänkatsomus ja ratkaisukeskeisyys ovat ominaisuuksia, joiden toivomme välittyvän kaikkien Go Strongin lasten arkeen.